Today : 387 Total : 13149268

HOME > IFC 소식 > 공지사항
15 Церемония открытия центра Kim Elena 10.07.06 8324
14 Спортивная олимпиада! Kim Elena 10.07.06 7133
13 रमाइलो खेलकुद मेला इन्छनमा raju 10.07.05 8543
12 रमाइलो खेलकुद मेला इन्छनमा raju karki 10.07.05 7856
11 २०१०-०७-१४मा इन्छन प्रबासी मजदुर केन्द्रको उदघाटन raju karki 10.07.05 8915
10 माइक्रो बस सेवा प्रदान 관리자 10.06.30 7448
9 कोरियानमा भुतकाल बर्तमानकाल र भबिष्यकाल उधारण् 관리자 10.06.30 7809
8 कोरियानमा भुतकाल बर्तमानकाल र भबिष्यकाल उधारण् 관리자 10.06.30 9374
7 Pelayanan Kesehatan Gratis 20 Juni 2010 di Incheon Foreign Workers Center 관리자 10.06.21 8361
6 112th Philippine Indenpendence Day and 15th Migrant Workers Day 관리자 10.06.18 9203
5 Thong bao ve viec don hoc vien vao chu nhat hang tuan 관리자 10.06.09 8771
4 Thong bao kham suc khoe mien phi ngay 20/6/2010 관리자 10.06.08 8860
3 홈페이지에 오신 여러분을 환영합니다. 관리자 10.04.23 8948
2 자원봉사자을 모집합니다. 관리자 10.04.23 8915
1 홈페이지를 오픈했습니다. 관리자 10.04.23 8671
 
  21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 /  
 
인천광역시 남동구 호구포로 220 명진프라자 12층 인천외국인노동자지원센터
TEL:032-431-5757 FAX:032-431-1129
copyright (c) 2009 인천외국인노동자지원센터 all rights reserved