Today : 622 Total : 14522750

HOME > IFC 소식 > 공지사항
TOPIK 성적조회 및 성적증명서 발급 - 성적발표일로 부터 2년간
관리자   19.01.04 799

성적조회 및 성적증명서 발급 기간 안내(2019. 7. 1.부터 시행)

 

  한국어능력시험 관리 규정 제15조에 의거 한국어능력시험의 성적은 성적발표일로부터 2년간 유효합니다.

기존에는 유효 기간에 관계없이 성적증명서 발급이 가능했으나 2019년 7월 1일부터는 유효 기간이 지난 성적 조회 및 성적증명서 출력이 불가합니다.

 

 

기존 변경 후(2019.7.1.~)

유효기간에 관계없이

성적 조회 및 성적증명서 발급 가능

유효기간 내 

성적 조회 및 성적증명서만 발급 가능

 

* 유효기간이 지난

성적 조회 및 성적증명서 발급 불가

 

 

 

 

 

 

 

 

유효 기간 내 성적증명서는 TOPIK 홈페이지를 통해 횟수 제한 없이 무료로 출력이 가능합니다.

 

  ○ 이용방법

     홈페이지 [성적증명서 발급] -> [성적증명서 신청] 후 출력

   

   ※ 위변조 예방 등을 위해 우편, FAX 및 E-mail로 성적증명서를 발송하지 않습니다.

   ※ 해외 응시자도 TOPIK 홈페이지를 통해 성적증명서 발급이 가능합니다.

 

 

자료출처 : 교육부 국립국제교육원 www.topik.go.kr

2019년 정보화교육 강사모집 공고
- 제26차 외국인력정책위원회, " ‘19년도 외국인력 도입.운용 계획" 의결
      
40 thong bao kham suc khoe mien phi va khai giang lop hoc tieng Han,vi tinh vao ngay 15/8/2010 ngocanh 10.08.12 10166
39 Акция "Бесплатная медицинская помощь" август 2010 관리자 10.08.06 9532
38 АЖИЛААС ХАЛАХЫГ УРЬДЧИЛАН МЭДЭГДЭХ ТУХАЙ ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ 관리자 10.08.03 12881
37 무료 버스 운행 charintip 10.08.01 8726
36 манай төвийн үйл ажилгаа 관리자 10.08.01 10376
35 “Сайн дураараа нутаг буцах”-ыг дэмжих хөтөлбөр 김혜린 10.08.01 10035
34 thông báo vê việc thi hùng biện tiếng Hàn 위안옥안(ngoc anh) 10.07.30 8627
33 thong bao ve viec thi hung bien tieng han 위안옥안(ngoc anh) 10.07.30 9029
32 Thong bao ve viec tien hanh luong thuong viec cho lao dong... 관리자 10.07.30 9013
31 Le hoi danh cho nguoi di truMIGRANT SONG FESTIVAL 2010' ngoc anh 10.07.30 8862
30 THÔNG BÁO VỀ VIỆC CƯ TRÚ BẤT HỢP PHÁP TẠI HÀN QUỐC NGOC ANH 10.07.29 8286
29 센터 개소식 관리자 10.07.22 9018
28 Thong bao chuong trinh giao luu the duc the thao ngay 25/7 ngoc anh 10.07.19 8493
27 인천 외국인 근로자 한마음 체육대회 7월25일(일) 관리자 10.07.18 8608
26 외국인 근로자 7월 정기 무료 진료 관리자 10.07.18 8392
25 한국어 교육 과정 1기 수료식 관리자 10.07.18 8528
24 본 센터가 공식 개소식을 하였습니다. 관리자 10.07.18 8865
23 남동구 자원봉사센터와 업무 협약 체결 관리자 10.07.18 9273
22 인천 의료원과 외국인 근로자 무료진료 협약 체결 관리자 10.07.18 9146
21 Thong bao kham suc khoe mien phi vao ngaya 18/7 va giao luu the duc the thao ngay 25/7 ngocanh 10.07.15 9081
 
  21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 /  
 
인천광역시 남동구 호구포로 220 명진프라자 12층 인천외국인노동자지원센터
TEL:032-431-5757 FAX:032-431-1129
copyright (c) 2009 인천외국인노동자지원센터 all rights reserved