Today : 44424 Total : 23294334
HOME > 커뮤니티 > 국가별소식
13 [VIETNAM] CHU NHAT NGAY 26.5.2013 CO CHUONG TRINH VAN NGHE QUAN CHUNG MOI TAT CA ACE VN DEN THAM GIA ~ NGOC ANH 13.05.24 5353
12 [VIETNAM] CHUONG TRINH CA NHAC NHE DANH CHO LD NOI RIENG VA NGUOI VIET NAM TAI HAN NOI CHUNG~~ NGOC ANH 13.03.08 5994
11 [VIETNAM] DANG KY HOC TIENG HAN VAN THI TRACH NGHIEM~ NGAY 20.1.2013 NGOC ANH 13.01.10 5414
10 [VIETNAM] Tiệc tất niên lần III 2012 NGOC ANH 12.11.23 5183
9 [VIETNAM] Thong bao kham suc khoe mien phí ngày 21.10.2012 ngocanh 12.10.16 5263
8 [VIETNAM] LE HOI" MOT NET QUE HUONG" DANH CHO NGUOI VIET NGAY 28.10.2012 ngocanh 12.10.16 5436
7 [VIETNAM] Hướng dẫn về chế độ tái nhập cảnh EPS Thanh Hoa 12.06.28 5645
6 [VIETNAM] LE HOI DANH CHO NGUOI DI TRU NGAY 13/5/2012 NGOC ANH 12.05.10 5553
5 [VIETNAM] chế độ cấp phép Thanh Hoa 11.11.21 5642
4 [VIETNAM] thong bao cat toc mien phi vao tuan thu 2 cua thang tai trung tam NGOC ANH 10.12.24 4157
3 [VIETNAM] THONG BAO KHAM SUC KHOE MIEN PHI VAO NGAY 18 THANG 7 NAM 2010 NGOC ANH 10.07.13 4240
2 [VIETNAM] KHAI TRUONG TRUNG TAM NGOC ANH 10.06.24 4356
1 [VIETNAM] thong bao kham suc khoe mien phi ngay 20/6/2010 위안옥안 10.06.08 3975
 
  1 /  
 
인천광역시 남동구 호구포로 220 명진프라자 12층 인천외국인노동자지원센터
TEL:032-431-5757 FAX:032-431-1129
copyright (c) 2009 인천외국인노동자지원센터 all rights reserved