Today : 36846 Total : 23249491
HOME > 커뮤니티 > 국가별소식
[NEPAL] स्वास्थ्य परिक्षणको रिपोर्ट उपलब्ध भएको जानकारी
ईश्वर सुबेदी   10.07.11 4493
          ईन्छन प्रवासी मजदूर सहयोग केन्द्रमा गत महिनाको २० गते अर्थात् तेस्रो आइतबार (२०१०।६।२०गते) स्वास्थ्य परिक्षण गराउनु भएका साथीहरुको स्वास्थ्य परिक्षण रिपोर्ट ईन्छन प्रवासी मजदूर सहयोग केन्द्रमा प्राप्त भएकोले सम्बन्धित साथीहरुले आफ्नो स्वास्थ्य परिक्षण रिपोर्ट यस केन्द्रमा सम्र्पक गरी लिई जानुहुन अनुरोध छ ।
Indonesia Komuniti
ईन्छन प्रवासी मजदूर सहयोग केन्द्रको उद्धघाटन कार्यक्रम
      
인천광역시 남동구 호구포로 220 명진프라자 12층 인천외국인노동자지원센터
TEL:032-431-5757 FAX:032-431-1129
copyright (c) 2009 인천외국인노동자지원센터 all rights reserved