Today : 37061 Total : 23249706
HOME > 커뮤니티 > 국가별소식
[NEPAL] नेपाल डे आन्सान मा इन्छन प्रबसी मजदुर केन्द्र बाट पनि धरै नेपाली हरु सहभागी भयका थीएे
관리자   10.07.13 4255
네팔데이 061.jpg

नेपाल डे आन्सान मा इन्छन प्रबसी मजदुर केन्द्र बाट पनि

धरै नेपाली हरु  सहभागी भयका थीएे
नेपाल डे को केही झलकहरु ।।

THONG BAO KHAM SUC KHOE MIEN PHI VAO NGAY 18 THANG 7 NAM 2010
Indonesia Komuniti
      
인천광역시 남동구 호구포로 220 명진프라자 12층 인천외국인노동자지원센터
TEL:032-431-5757 FAX:032-431-1129
copyright (c) 2009 인천외국인노동자지원센터 all rights reserved