Today : 28534 Total : 23415506
HOME > 커뮤니티 > 국가별소식
[VIETNAM] THONG BAO KHAM SUC KHOE MIEN PHI VAO NGAY 18 THANG 7 NAM 2010
NGOC ANH   10.07.13 4250

XIN THONG BAO KHAM SUC KHOE MIEN PHI TAI TRUNG TAM HO TRO LAO DONG NUOC NGOAI INCHEON.

 

XIN MOI TAT CA ANH CHI EM VIET NAM DANG SINH SONG VA LAM VIEC TAI INCHEON HAY CAC KHU VUC LAN CAN DEN KHAM SUC KHOE.

VAO CHU NHAT NGAY 18 THANG 7 NAM 2010

............

NGOC ANH

इन्छन प्रबसी मजदुर सहयोग केन्द्रको उत्त्घातन कार्यक्रम सम्पन भयो ।
नेपाल डे आन्सान मा इन्छन प्रबसी मजदुर केन्द्र बाट पनि धरै नेपाली हरु सहभागी भयका थीएे
      
인천광역시 남동구 호구포로 220 명진프라자 12층 인천외국인노동자지원센터
TEL:032-431-5757 FAX:032-431-1129
copyright (c) 2009 인천외국인노동자지원센터 all rights reserved