Today : 3161 Total : 16671777

HOME > 커뮤니티 > 포토갤러리
외국인노동자를 위한 법률교육
관리자 19.06.17 1662
KakaoTalk_20190616_122103047.jpg

 

KakaoTalk_20190616_122100847.jpg

KakaoTalk_20190616_122101391.jpg

KakaoTalk_20190616_122103047.jpg

KakaoTalk_20190616_122104001.jpg

 

2019. 06. 16. 12:00 ~

 

외국인근로자를 위한 법률교육

 

상담통역팀 황인경 팀장님

2019년 1학기 수료식
외국인노동자를 위한 무료진료
    
인천광역시 남동구 호구포로 220 명진프라자 12층 인천외국인노동자지원센터
TEL:032-431-5757 FAX:032-431-1129
copyright (c) 2009 인천외국인노동자지원센터 all rights reserved