Today : 10319 Total : 23313556
HOME > 커뮤니티 > 각 국가별 커뮤니티
[PHILIPPINES] Philippines (Abogadong Taga Payo Sa Trabaho At Negosyo)
Aida   10.08.08 4763

IFC  INCHEON FOREIGN WORKERS CENTER

 

 

외국인들의 권익을 보호하고 안정적인 한국생활을 할 수 있도록 도와드립니다.

Ang mga koreano ay tumutulong sa kabuhayang kapirmihan,proteksiyon at pagbibigay-

katarungan at kapakanan ng mga taga ibang-bansa.

 

주요 상담 내용:

Mga mahalagang laman at mga prinsipals:

 

01.) 노동 관련 상담 ( 임금체불 , 사업장 변경 , 사업재해 , 4 대 보험 )

01.) Mga gawaing payo ( pagtatagal bumayad ng sahod , disgrasya sa kapamuhayan at

       ( 4) apat na sangkap para ipaseguro)

02.) 생활,법률 상담 ( 형사 사건,출입국,교통사고,기타 생활 상담)

02.) Batas at kabuhayang payo ( mga kasong kriminal , pag-pasok at pag-alis at iba pa

        para sa kabuhayan.

03.) 자국어 통역 서비스 ( 10 개국 언어 통역 서비스 지원 )

03.) Paglilingkod , interpretasyon at lengguwahe ( 10 ) sampung   alalay pananalita ,

        paglilingkod at interpretasyon.

      

     So, kung may mga tanong / may mga problema kayo dumalaw kayo sa aming opisina

            handa kaming tumulong sa inyo .Maaring tumawag sa 032- 431-5757

                                                             

Perayaan Chuseok 19 September 2010
ईन्छन् प्रवासी खेलकुदमा लभ ईन् नेपालको कब्जा
      
인천광역시 남동구 호구포로 220 명진프라자 12층 인천외국인노동자지원센터
TEL:032-431-5757 FAX:032-431-1129
copyright (c) 2009 인천외국인노동자지원센터 all rights reserved