Today : 11733 Total : 23754426
HOME > 커뮤니티 > 각 국가별 커뮤니티
[THAILAND] การขอทำ วีซ่า E-7
관리자   11.11.09 9714

                  การขอทำ วีซ่า E-7

 

การทำการคัดเลือกแรงงานต่างชาติ หรือ บุคคลผู้ที่มีทักษะความรู้ความสามารถดีเด่น /ยอดเยี่ยม แรงงานผู้ที่เชี่ยวชาญผู้ที่ชำนาญการ สามารถ ทำงาน/หรือถูกว่าจ้างในระบบหรือระบบนี้ ได้อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มปฏิบัติใช้ตั้งแต่วันที่ 10 เดือน ตุลาคม  ค.ศ. 2011 นี้เป็นต้นไป

บุคคลผู้ที่มีความสามารถสูง ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว จะได้รับการเปลี่ยนแปลง

(วีซ่า)การพำนักอาศัยกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง หรือวีซ่า (E-7)

ผู้สมัคร/ผู้ยื่นเรื่อง ซึ่งมีข้อกำหนดคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

-อาศัยอยู่(พักอยู่)ในประเทศเกาหลี ไม่เกิน 10 ปี เป็นแรงงานในประเภทงานอุตสาหกรรม,ประเภทงานก่อสร้าง,ประเภทเกษตรและการประมง แต่ละประเทภทงาน ต้องเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฏหมายแรงงงาน  และต้องทำงานอยู่ในประเทศเกาหลี ไม่ต่ำกว่า  4 ปีขึ้นไป

-*อายุน้อยกว่า/ต่ำกว่า  35 ปี **การศึกษา**ต้องสำเร็จการศึกษาระดับวิทยาลัย ขึ้นไป

-ในประเภทการทำงานต้องได้รับประกาศนียบัตร(ความสามารถ)ด้านการใช้ทักษะความสามารถ หรือว่า ล่าสุด ภายใน 1 ปี ต้องได้รับเงินเดือนหรือต้องมีค่าเฉลี่ยของการได้รับเงินเดือน (การใช้แรงงาน) ในการทำงาน ขึ้นไป

-ต้องได้รับ/มี( วุฒิบัตร )ความสามารถด้านภาษาเกาหลีในระดับ 3 ขึ้นไป หรือว่า  สำเร็จ (การอบรม)โปรแกรมบูรณาการทางสังคม

ขั้นตอนการสมัคร: ยื่นเรื่องสมัครได้ที่ สนง.กองการตรวจคนเข้าเมือง ในพื้นที่เขตที่อาศัย แผนกฝ่ายการเปลี่ยนแปลงวีซ่าการพำนักอาศัย(ผู้แทน/ตัวแทน สามารถสมัครยื่นเรื่องได้)

хосолмол гэр бүлийн визний талаар
Penyuluhan TKI
      
인천광역시 남동구 호구포로 220 명진프라자 12층 인천외국인노동자지원센터
TEL:032-431-5757 FAX:032-431-1129
copyright (c) 2009 인천외국인노동자지원센터 all rights reserved