Today : 11785 Total : 23754478
HOME > 커뮤니티 > 각 국가별 커뮤니티
[VIETNAM] Thanh Hoa
Hỗ trợ phí nhập viện   12.03.22 4949
BỆNH VIỆN CENTRAL UNIVERSITY.doc

BNH VIN CENTRAL UNIVERSITY

 

Một nơi đáng tin cây, bệnh viện giống như nhà mình,

một nơi chăm sóc sức khỏe lý tưởng cho bạn (중앙대학교병원)

 

Điểm đến: Trung tâm hỗ trợ người lao động nước ngoài 36 điểm trên toàn quốc

Tiêu đề: Dự án hỗ trợ phí y tế cho người lao động nước ngoài

 

Nội dung như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ: Là bệnh nhân đã và đang nhập viện tại bệnh viện Central University hoặc là đối tượng có thể nhận điều trị( điều kiện là công nhân hợp pháp đang làm việc, visa có thể tìm việc làm)

2. Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ phí nhập viện, chi phí mổ ( không hỗ trợ điều trị ngoại trú), (trường hợp, Thông qua sự kiểm tra sẽ có sự quyết định cho từng trường hợp riêng biệt)

3. Phí hỗ trợ: Tối đa 5 triệu won

4. Số liên hệ: Đôi công tác xã hội bệnh viên Central University

Giám đốc bệnh viện Central University

Địa chỉ: 156-755 서울 동작구 흑석로 102 (흑석동 224-1)

Điện thoại: 02-6299-1509

 

LE HOI DANH CHO NGUOI DI TRU NGAY 13/5/2012
THÔNG BÁO HỌP CỘNG ĐỒNG
      
인천광역시 남동구 호구포로 220 명진프라자 12층 인천외국인노동자지원센터
TEL:032-431-5757 FAX:032-431-1129
copyright (c) 2009 인천외국인노동자지원센터 all rights reserved