Today : 43922 Total : 23683399
HOME > 커뮤니티 > 각 국가별 커뮤니티
[VIETNAM] 26.5(CN) CO CHUONG TRINH VAN NGHE QUAN CHUNG TAI CHUNG TAM..
NGOC ANH   13.05.24 4802

 

 

  THONG BAO

 

  Chu Nhat ngay 26.5.2013 Nhan ngay Hoi Tu Nguoi Tren The Gioi tai Trung tam ho tro lao dong cho nguoi nuoc ngoai Incheon co chuong trinh van nghe quan chung

cho tat ca cac doi tuong Ld hay gia dinh da van hoa.

 Thoi gian: 13:000~16:00 tai hoi truong tang 12 cua Trung tam.

 

 Vay ai co nhu cau dang ki hat,mua,nhay, dan .v..vv..thi den trung tam dang ki truoc 10:00sang.

 

 

  Mong tat ca ACE VN den tham du nhe~

 

 XIn cam on~~

Trungtam
26.5(CN) CO CHUONG TRINH VAN NGHE QUAN CHUNG TAI CHUNG TAM..
      
인천광역시 남동구 호구포로 220 명진프라자 12층 인천외국인노동자지원센터
TEL:032-431-5757 FAX:032-431-1129
copyright (c) 2009 인천외국인노동자지원센터 all rights reserved